Migrants day and Safe Haven workshops

Filmik prezentuje nasze wydarzenia upowrzechniające rezultaty projektu "Safe Haven" - Midzynarodowy Dzień Migranta oraz szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą z wykorzystania narzędzia edukacyjnego "Walizka" oraz podręcznika "Bezpieczna przystań.

Video presents events that disseminated the results of our project "Safe Haven" - International Migrants Day and training course for youth workers about usage of educational activity "Suitcase" and  Manual for Building Community Support for Refugees and Migrants.

PARTNERZY

Logowanie: