STRIM

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wrażliwych na problemy społeczne. W naszym Stowarzyszeniu pracują osoby aktywne, chętne do podejmowania działań na rzecz innych, zainteresowane problematyką młodzieżową, edukacją międzykulturową i kulturą. Prowadząc szeroko zakrojoną działalność na obszarze Polski, a także poza jej granicami, podejmuje inicjatywy z zakresu kultury i edukacji międzykulturowej. 

Chcemy, nie zapominając o świadomości regionalnej, rozwijać także świadomość narodową i europejską. Inicjujemy i propagujemy wszelkie formy aktywności młodzieży. Dążymy do tego przez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, imprez publicznych, spotkań, czy wymian międzynarodowych. 

Jesteśmy jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS. Realizujemy projekty doskonalenia zawodowego (VET) przyjmując stażystów z zagranicy. Kolejnym obszarem naszej działalności jest szeroko rozumiana edukacja dorosłych-głownie w ramach partnerstwa strategicznego.

Misją naszą jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów.

 

 

PARTNERZY

Logowanie: