ProDeCor - Rezultaty projektu

Poniżej prezentujemy rezultaty projektu "ProDeCor-Professional Development as a COVID-19 Response" - moduły szkoleniowe dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. 

Scenariusze warsztatów dostępne są w języku angielskim. 

Projekt jest finansowany przez Fundusz Wyszechradzki. 

 

PARTNERZY

Logowanie: