Dla naszej wolontariuszki Nene nie ma rzeczy niemożliwych…. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowała występ grupy cyrkowej wolontariuszy w szkole podstawowej w Coniewie pod Warszawą. Jest to szczególne miejsce, w którym wielokulturowość jest obecna na co dzień dzięki obecności dzieci z Czeczenii, Ukrainy czy Kirgistanu.
Dziękujemy Nene oraz wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu tego wydarzenia! Szczególne podziękowania dla Centrum Pomocy prawnej im.haliny nieć za umożliwienie nam odwiedzenia Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie oraz dla Lee Bros za towarzyszenie nam podczas całego dnia.

PARTNERZY

Logowanie: