Współpraca pozaunijna

Poprzez współpracę z krajami spoza Unii Europejskiej chcemy poszerzać nasze doświadczenia związane z wielokulturowością i różnorodnością. Wychodząc poza granice Unii Europejskiej dajemy sobie szansę na poznanie kultur o mocno odmiennym podłożu, które kształtował się w sposób inny niż na terenie dzisiejszej UE. Działania pozaunijne można podzielić ze względu na kraje, które uczestniczą w danym projekcie:

  •  Kraje Partnerskie Regionu EECA (Eastern Europe and Caucasus Area), czyli Europy Wschodniej i regionu Kaukazu: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Federacja Rosyjska i Ukraina. W każdym z tych krajów nawiązaliśmy kontakty z organizacjami, z którymi nadal współpracujemy, głównie w ramach EVS.
  • Europa Południowo-Wschodnia SEE (South-East Europe), do której należą: Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czarnogóra oraz Serbia. Zrealizowaliśmy serię projektów wolontariatu oraz nasi członkowie uczestniczyli w licznych szkoleniach na terenie tych krajów.
  • Kraje Basenu Morza Śródziemnego (EUROMED): Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Indyk oraz Tunezja. Tutaj również nasza współpraca opierała się głównie na Wolontariacie oraz na szkoleniach.
  • Ameryka Łacińska, czyli: Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Paragwaj, Peru oraz Urugwaj. Do tej pory zrealizowaliśmy dwa projekty z tymi krajami: wolontariat goszczący 3 osób oraz projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Europą a Ameryką Łacińską. 

Członkowie STRIMu uczestniczyli również w szkoleniach ToT (Training of Trainers) SALTO Youth ze specjalizacja na współpracę pozaunijną.