Święto NGO

Making contacts with other Associations and presenting STRIM to new people: that's alwyas nice and useful to take part to the NGO day.

Nowe kontakty i promocja STRIMu - właśnie dlatego warto brać udział w targach organizacji pozarządowych.