Królewskim Flisie po Wiśle

- Great project from our EVS Daniele Bottene: together with other volunteers he sailed all Wisła river from Cracow to Gdańsk! Congrats!

- Bardzo motywujący projekt naszego wolontariusza EVS Daniele Bottene, który razem z innymi wolontariuszami przepłynął wisłę na odcinku z Krakowa do Gdańska! Gratulujemy!