Forum Współpracy Międzynarodowej

- On 17.10.2014 the project named Forum Współpracy Międzynarodowej has took place in Stara Zajezdnia Kraków. That event meant to be about the cooperation beetwen non-governmental organizations, students, universities, cultural institutions and schools. We JUST had to be there. :) We were promoting european volunteering, as the finest symbol of the international cooperation.

- Dnia 17.10.2014 w Starej Zajezdni odbyło się Forum Współpracy Międzynarodowej. Wydarzenie poświęcone było współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych, studentów, uczelni, samorządów, instytucji kultury oraz szkół. Nie mogło NAS tam zabraknąć :). Promowaliśmy wolontariat europejski, jako konkretne przełożenie współpracy międzynarodowej.