Umiejętności miękkie - co o nich myślą młodzi ludzie?

W ramach projektu "Understanding My Journey" przeprowadzamy zognioskowane wywiady grupowe z młodymi ludźmi, aby dowiedzieć się, co myślą oni na temat umiejętności miękkich. Celem projektu jest stworzenie narzędzi, które pomogą młodym ludziom rozwijać umiejętności miękkie. W projekcie bierze udział aż 8 krajów (Chorwacja, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania) i jest on finansowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Młodzież.

Pierwszy wywiad odbył się 6 czerwca. Zaprosiliśmy na niego naszych wolontariuszy. Pierwsze wrażenia? Umiejętności miękkie to koncepcja nie do końca jasna i rozumiana. Dla wolontariuszy oznacza te umiejętności, które zdobywają poprzez doświadczenie. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że w dzisiejszych czasach rozwój kompetencji miękkich jest konieczny i w edukacji formalnej poświęca się mu zbut mało czasu i eneregii. A zatem nasz projekt jest niezwykle ważny i miejmy nadzieję, pomoże młodym ludziom nie tylko w planowaniu kariery zawodowej, ale także w życiu prywatnym.

Według naszych wolontariuszy najważnieszje umiejętności miękkie to: komunikowanie się, praca w grupie, elastyczność umiejętności liderskie, pewność siebie, umiejętność dostosowywania się, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, zarządzenie sobą i innymi ludźmi. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że wolontariat pomogł im rozwinąć te umiejętnośći.

Przed nami jeszcze jeden zogniskowany wywiad grupowy, badanie ankietowe oraz sporządzenie raportu. Będziemy Was informować o następnych etapach projektu.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie: http://www.understandingmyjourney.eu/index.php