START nowego projektu! "Understanding my journey..."

„Understanding my Journey: Supporting Soft Skills Development for Young People” („Zrozumieć swoją podróż - wsparcie rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży”) to nowy,  długoterminowy projekt w ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobry praktyk (Akcja 2 Programu Erasmus + Młodzież). W partnerstwie strategicznym bierze udział 8 organizacji w tym STRIM.
Projekt ma na celu stworzenie narzędzi które pozwolą młodym ludziom rozpoznać i nazwać umiejętności miękkie, zwiększenie ich szans na zatrudnienie oraz podniesienie świadomości na temat znaczenia rozwoju umiejętności miękkich.
W ramach projektu przeprowadzimy badania z młodymi ludźmi oraz osobami pracującymi z młodzieżą a nawet stworzymy aplikację mobilną, która będzie wspierać rozwój umiejętności miękkich.

W dniach 12-13 lutego organizacja REY Europe gościła pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego w Londynie.
Partnerzy zaplanowali kolejne miesiące pracy. Będziemy informować o postępach na bierząco!