Warsztaty ADRowe z wolontariuszami i mentorami

Całą zeszłą sobotę nasi wolontariusze oraz mentorzy spędzili na warsztatach „Have a good conflict (yes, it's possible)”, które dotyczyły Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów w ramach projektu First ADR Kit. Skupiliśmy się głównie na umiejętnościach jakie powinien posiadać mediator oraz procesie mediacji i pozytywnych jej aspektach. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztaty i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych, na które odbędą się już niedługo. Zapraszamy do polubienia strony projektu https://www.facebook.com/firstadrkit/, gdzie znajdziecie mnóstwo wskazówek jak poradzić sobie w sytuacji konfliktowej i wyciągnąć z niej coś pozytywnego.

All last Saturday our volunteer and mentors participated in workshops „Have a good conflict (yes it’s possible)” about Alternative Dispute Resolution within First ADR Kit project. We focused on mediator’s skills and the process of mediation and it’s positive aspects. Participants were very positive about the workshops and are ready to take part in next activities. We will send an invitation soon but in the meantime please like project’s fun page https://www.facebook.com/firstadrkit/, where you can find many tips how to deal with conflicts.

#firstADRKit #mediation #youthwork #ADR #youth