Safe Haven - spotkanie koordynatorów w Krakowie

W zeszłym tygodniu w Krakowie STRIM gościł koordynatorów projektu Partnerstwa Strategicznego „Safe Haven” na kolejnym transnarodowym spotkaniu projektowym.  Przez dwa dni pracowaliśmy ciężko nad rezultatami naszego projektu i już wkrótce zaprosimy Was do udziału w testach gry edukacyjnej  „Walizka” (Suitcase).  Celem gry jest  rozwinięcie kompetencji międzykulturowych oraz świadomości dotyczącej przyczyn oraz skutków migracji wśród młodych ludzi.  Pracujemy  również nad podręcznikiem dla osób pracujących z młodzieżą, który poświęcony będzie budowaniu  wsparcia dla migrantów i uchodźców w społecznościach lokalnych.  Już niedługo zaprezentujemy efekty naszej pracy.