Szkolenie dla trenerów w Worcester

Podczas spotkania w Worcester (UK) po raz pierwszy spotkali się wszyscy uczestnicy projektu First ADR Kit - pracownicy młodzieżowi, fasylitatorzy, trenerzy. Podczas tygodniowego spotkania trenerzy - mediatorzy przekazywali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR). Jednak trenerzy stali przed dużym wyzwaniem aby przekazać tę wiedzę w zupełnie nowy sposób – poprzez edukację pozaformalną.

Mimo wielu trudnych nowych pojęć i napiętego programu szkolenia wszyscy powrócili do domów z nową energią i motywacją by rozwiązywać codzienne problemy za pomocą ADR.

Więcej na temat szkolenia przeczytasz tu: http://firstadrkit.org/adr/first-adr-kit-in-worcester-what-happened-since-then/