First ADR Kit - szkolenie

Pozdrawiamy z  Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczmy w szkoleniu „ADR Training Course for Youth Workers” w ramach projektu „First ADR Kit” (www.firstadrkit.org,  http://www.facebook.com/firstadrkit) i wraz z 20 pracownikami młodzieżowymi z 5 krajów poznajemy tajniki Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów.  Uczymy się od profesjonalnych mediatorów, którzy już teraz zainspirowali nas do dalszej pracy.

Warsztat pracy mediatora pełen jest różnych metod i narzędzi niezbędnych w pracy z młodzieżą: zadawanie znaczących pytań, aktywne słuchanie,  parafrazowanie,  empatia,  porozumiewanie przez przemocy,  próba wejścia w sytuację w jakiej znajduje się druga osoba i jej zrozumienie.  Między innymi właśnie te umiejętności rozwijamy w Worcester.

W przyszłości wykorzystamy zdobytą wiedzę w stworzeniu pozaformalnych metod uczenia ADR młodzież.