Podręcznik "Do your best - just invest"

Prezentujemy Podręcznik "Do your best - jst invest", którzy zawiera wszystkie metody wykorzystane podczas dwuletniej pracy w projekcie Partnerstwa strategicznego. Część z metody jest opisana w sposób bardzo szczegółowy, z uwzględnieniem wyników ewaluacji oraz podpowiedzi co można zmienić w przyszłość podczas realizacji tego konkternego ćwiczenia. 
Podręćznik opisuje też każdą z grup docelowych oraz ich potrzeby. Podręcznik ten powstawał w ścisłej współpracy organizacji partnerskich projektu: EIVA (Rumunia), YOUROPIA (Hiszpania), MLADIINFO SLOVENSKO (Słowacja), VICOLOCORTO (Włochy), STRIM (Polska). Podręcznik został zaprezentowany organizacjom, instytucjom oraz osobom pracujących na co dzień z dorosłymi. Wszystkie zaprezentowane w nim metody są przygpotowane w taki sposób, aby mogłby być wykorzystane w pracy z grupami dorosłych oraz dowolnie modyfikowane.
Podręcznik został opublikowany w 6 wersjach językowych.