Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"

  • ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków
  • MDK gości wolontariuszy EVS od 
  • Liczba dzieci: 1500
  • Profil: Zajęcia prowadzone są w ramach działów: Artystyczno-Naukowego, Imprez Sportu i Rekreacji, Jeździectwa i Hipoterapii w ORiRK „Tabun” w Krakowie-Olszanicy filii MDK "DH"
  • Więcej infomacji: www.mdk-dh.krakow.pl