Samorządowe Przedszkole nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi

  • Ul. Stachiewicza 21, 31-303 Kraków
  • Przedszkole gości Wolontariuszy EVS od 2004 roku

  • Liczba dzieci: 110

  • Profil: Dzieci w normie z dziećmi niepełnosprawnymi

  • Więcej informacji: http://www.przedszkole121.neoserver.info/