PROM

Jesteśmy członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM
PROM jest związkiem stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych. Organizacje tworzące Radę działają jako równe i niezależne. Prowadząc odrębną pracę, podejmują współdziałanie, aby osiągać cele Rady. Osoby tworzące PROM reprezentują swoje organizacje i wspólnie działają na rzecz polskiej młodzieży.