Ewaluacja EVS

2 grudnia spotkaliśmy się z naszymi wolontariuszami w celu podsumowania dwóch pierwszych miesięcy ich pobytu w Polsce.
Sprawdziliśmy ich wiedzę o projekcie, znajomość języka polskiego oraz poziom satysfakcji z wolontariatu.

2nd of December we met our volunteers in order to summarize the period the already spent here in Poland. We've been happy to realize all their improvements in Polish language, in their projects.