O Wolontariacie Europejskim w Teatrze Łaźnia Nowa

Info about EVS and the Legendary spectacle :)