Foto

Dzień NGO

1 Maja 2010
- The NGO day, 2010 - Dzień NGO ...

Give develo(o)poment a hand! Youth exchange in Krakow

23 Kwietnia 2010
Another youth exchange...this time in Krakow ...

Short Study Visit Cracow

19 Marca 2010
Back in 2010, one week in order to get in touch with new organizations, sharing works' methods and show how we work here in Cracow. Rok 2010, tydzień wspólnej pracy z nowymi organizacjami: wymiana pomysłów i metod ...

Warsztaty Alfredo

12 Lutego 2010
- Our volunteer Alfredo prepared this great recycling workshop to see how to use juice cartons to make wallets: pretty interesting and a good activity to make with kids as well :) - Nasz wolontariusz Alfredo przygotował bardzo ciekawe i użyteczne warsztaty o tym, jak z kartonu po soku stworzyć portfel. Może to być bardzo oryginalna umiejętność, która przyniesie satysfakcje i również sprawdzi się jako ...

International Volunteer day

5 Listopada 2009
- One of our most important event: thanks to all the volunteers and everybody who came - Jedno z naszych najważniejszych wydarzeń: Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i każdemu kto ...

Leonardo da Vinci

23 Pażdziernika 2009
Three months with a beautiful French group: great stage for the organizations and the participants involved. Trzy miesiące ze wspaniałą grupą z Francji: brawa dla organizatorów i ...

Olszanica

19 Czerwca 2009
- Final evaluation meeting with all our volunteers: definetly a good EVS year. - Ewaluacja końcowa projektu z wszystkimi wolontariuszami: Zdecydowanie udany rok ...

Wigilia

19 Grudnia 2008
That's how we like to celebrate christmas with our volunteers. That was december 2008 ...

Przeprowadzka do nowego biura

31 Pażdziernika 2008
Our office didn't look like always the same...and it was not alwyas in the same place. That's how we tranfered STRIM from a place to another. Nasze biuro nie zawsze wyglądało tak samo i nie zawsze znajdywało w obecnym miejscu. Oto jak odbyła się przeprowadzka ...

Lanckorona

20 Czerwca 2008
In this beautiful landscape of Lanckorona we evaluated with all our volunteers the EVS year: was pretty cool again, we're happy :) Spotkanie ewaluacyjne projektu EVS odbyło się w pieknej scenerii w Lanckoronie. Ten rok była dla nas udany, jesteśmy ...