Foto

Królewskim Flisie po Wiśle

17 Czerwca 2011
- Great project from our EVS Daniele Bottene: together with other volunteers he sailed all Wisła river from Cracow to Gdańsk! Congrats! - Bardzo motywujący projekt naszego wolontariusza EVS Daniele Bottene, który razem z innymi wolontariuszami przepłynął wisłę na odcinku z Krakowa do Gdańska! ...

Daniele i Carmen czytają i się bawią

10 Czerwca 2011
Our volunteers Daniele and Carmen are presenting their cultures in Jasło during the "Reading day" Nasi wolontariusze Daniele i Carmen prezentują swoją kulturę dzieciom w Jasle podczas "Dnia ...

Święto NGO

19 Maja 2011
Making contacts with other Associations and presenting STRIM to new people: that's alwyas nice and useful to take part to the NGO day. Nowe kontakty i promocja STRIMu - właśnie dlatego warto brać udział w targach organizacji ...

Wielkanoc STRIMowska

21 Kwietnia 2011
Easter tradition is another thing we like to share and know with our volunteers: as always, it was fun :) Tradycja obchodzenia świąt Wielkanocy to kolejna rzez, którą dzieliliśmy z naszymi wolontariuszami. Jak zwykle, było ...

Wigilia

17 Grudnia 2010
- Once again all together in our office to celebrate Christmas - Po raz kolejny spotykamy się wszyscy razem w naszym biurze i świętujemy Boże Narodzenie. ...

Gala wolontariatu

14 Grudnia 2010
- A prize for the work STRIM association does in the frame of voluntarism - Nagroda dla STRIM'u za działania w ramach ...

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

13 Listopada 2010
As each year, we organize this day to share different cultures, opinios, food and music: thanks to all the volunteers that supported this event and all who came. Coroczne święto wolontariuszy to wydarzenie na którym poznajemy kulturę, jedzenie i muzykę z innych krajów.  Podziękowania dla wolontariuszy za wkład pracy oraz dla wszystkich, którzy byli razem z ...

Habemus wolontariuszy

8 Pażdziernika 2010
- After months of searching and contacts, we finally got our EVS: we can start this year as well :) - Po miesiącach poszukiwania i kontaktowania się, w końcu możemy wyruszyć z tegorocznym ...

Ewalucja końcowa w Korzkwi

26 Czerwca 2010
Mix of feelings for another beaufitul EVS year which ended: thanks guys, it has been great to have you here for nine months :) Radość z projektu, ale i smutek że to juz koniec. Dziękujemy naszym wolontariuszom, świetnie było być z wami przez te 9 miesięcy ...

Wernisaż i koncert u nas na Pawlikowskiego

22 Czerwca 2010
As each year all the biulding of our office is involved in a very artistic happening: music and art from all the residents, we need to be there as well! Jak co roku, cała kamienica była zaangażowana w artystyczne wydarzenia: muzyka i sztuka stworzone przez samych mieszańców. Nie mogło i nas ...