Edukacja

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”. Wierzymy, że dzięki metodom edukacji pozaformalnej młodzi ludzie zdobywają wyjątkowe doświadczenia, które pomagają im wzmacniać się i rozwijać indywidualny potencjał.

Organizujemy spotkania informacyjno-warsztatowe dla grup  na temat Wolontariatu Europejskiego EVS, który jest częścią programu edukacji formalnej i pozaformalnej Erasmus+.

W biurze STRIMU udzielamy także krótkich indywidualnych konsultacji na temat projektów EVS. Na takie spotkanie można umówić się mailowo, telefonicznie lub po prostu przyjść do naszego biura :)

W ramach współpracy z Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej działającym przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  odbywają się cyklicznie spotkania otwarte na temat Wolontariatu Europejskiego EVS. Szczegółowe informacje najbliższych terminach spotkania należy szukać na naszej stronie głównej oraz na stronie CIBiE http://www.cibie.pl/

Staramy się zawsze odpowiadać na realnie istniejące zapotrzebowanie zarówno młodych ludzi jak i tych, którzy zajmują się organizacją procesu edukacji pozaformalnej. W ostatnicm czasie naszym priorytetem są działania i projekty, których celem jest  uwrażliwienie na tematykę wielokulturowości i międzykulturowości.

Członkowie i aktywni wolontariusze Stowarzyszenia mają możliwość zdobywania wiedzy oraz zdobywania nowych kompetencji dzięki uczestnictwu jako reprezentanci STRIMu w międzynarodowych i krajowych szkoleniach organizowanych w ramach Programu Erasmus+.

Zachęcamy do kontaktu z Irminą, która chętnie odpowie na wszystkie pytania :  kczysnok@strim.org.pl

Learning from the Past - Start nowego projektu

12 Pażdziernika 2018
7-8 października w Brescii we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Learning from the Past” (Ucząc się z przeszłości) realizowanego w ramach programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne, Edukacja Dorosłych. W projekcie bierze udział 8 organizacji:  ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL (Rumunia), ANTHROPOLIS ANTROPOLOGIAI KOZHASZNUEGYESULET (Węgry), FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO ...

Umiejetności miękkie - Prezentacja raportu

27 Września 2018
26 września w Dublinie zaprezentowaliśmy raport z badań dotyczących umiejętności miękkich młodych osób. W ramach wydarzenia odbyła się też konferencja, podczas której członkini STRIMU Paulina Opiełka omówiła Youthpass jako narzędzie do refleksji nad rozwijaniem kompetencji wśród młodych ludzi. Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa Strategicznego i finansowany przez Program Erasmus ...

Umiejętności miękkie a młodzi ludzie - zglębiamy temat

19 Czerwca 2018
Za nami kolejny zogniskowany wywiad grupowy z młodymi ludźmi, dotyczący ich postrzegania umiejętności miękkich. Tym razem rozmawialiśmy z młodzieżą z Ochotniczych Hufców Pracy. Dla nich kluczowe umiejętności miękkie to: komunikowanie się, zarządzanie czasem, praca w grupie, umiejętność dostosowywania się i elastyczność, umiejętności liderskie. Do takich wniosków doszli oni po długiej dyskusji dlaczego ...

Umiejętności miękkie - co o nich myślą młodzi ludzie?

8 Czerwca 2018
W ramach projektu "Understanding My Journey" przeprowadzamy zognioskowane wywiady grupowe z młodymi ludźmi, aby dowiedzieć się, co myślą oni na temat umiejętności miękkich. Celem projektu jest stworzenie narzędzi, które pomogą młodym ludziom rozwijać umiejętności miękkie. W projekcie bierze udział aż 8 krajów (Chorwacja, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka ...

START nowego projektu! "Understanding my journey..."

15 Lutego 2018
„Understanding my Journey: Supporting Soft Skills Development for Young People” („Zrozumieć swoją podróż - wsparcie rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży”) to nowy,  długoterminowy projekt w ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobry praktyk (Akcja 2 Programu Erasmus + Młodzież). W partnerstwie strategicznym bierze udział 8 organizacji w tym STRIM. ...