Badania dotyczące ADR w Polsce

Research na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w Polsce

Projekt First ADR Kit trwa i wszyscy partnerzy pracują ciężko nad odkryciem co to są alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) i jak je można połączyć z edukacją nieformalną. Pierwszym krokiem w projekcie jest „poznanie przeciwnika”, dlatego uczestnicy projektu przeprowadzili research na temat ADRów w swoich krajach.

Wnioski płynące nie są napawające optymizmem, dlatego tym mocniej zabieramy się do pracy by projekt wpłynął na świadomość jakie korzyści niosą ze sobą ADRy.


Research z Polski oraz pozostałych krajów partnerskich znajdziesz na naszej stronie: http://firstadrkit.org/intellectual-outputs/