STRIM @Mobility Fair

3.12.2015 - Pracownicy i wolontariusze Strimu wzięli udział w Targach Mobillności zorganizowanych przez Samorząd Studentów UJ. Dziękujemy wszystkim, którzy wpadli do nas porozmawiać, zapytać o EVS i podzielić się doświadczeniem!

Strim's stand and its heterogeneous staff is present at the Mobility Fair organised by students of the Jagiellonian University in one of the University's newest building. Among cuorious people, few visitors are really interested in STRiM and approach Strim's members and Strim's volunteers. We are ready to answers the questions of years-long experienced European trainers as well as of young students wishing to go abroad and volunteer.